Avís legal

Avís legal. FOR 2018/103

 

INFORMACIÓ LEGAL

Tal com exigeix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement les dades identificatives següents del prestador de serveis a través del lloc web www.cellersterraivins.com .

  • Cellers Terra i Vins SL, amb CIF B55595755
  • Domicili social: Avinguda Falset, 17 baixos, 43206 Reus (Tarragona), Espanya
  • Correu electrònic: celler@cellersterraivins.com
  • Telèfons: +34 658 567 409

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés a cellersterraivins.com implica l’acceptació de les normes d’utilització que estableix aquesta adreça electrònica, adaptades a la normativa vigent a Espanya, i que es mostren amb total transparència.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Hem d’informar-li, a més, que la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de tots els continguts, inclosos els recursos gràfics i les fotografies contingudes al lloc web www.cellersterraivins.com, l’ostenta i manté en tot moment i, si escau, els autors, que han transmès els drets dexplotació comercial. L’usuari reconeix que la reproducció, comercialització, comunicació pública, distribució o transformació no autoritzades d’aquestes obres, excepte per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual sancionable de conformitat amb la legislació vigent.

Referent a això, t’indiquem que prohibim expressament qualsevol tipus de distribució comercial de les dades, imatges i recursos gràfics obtinguts en aquest lloc web sense la prèvia autorització expressa, i per escrit, de www.cellersterraivins.com

INSTAL·LACIÓ DE COOKIES

www.cellersterraivins.com instal·la “cookies” a l’equip de l’usuari previ consentiment exprés d’aquest. Per això, prèviament a la seva instal·lació es requerirà mitjançant una finestra emergent el teu consentiment.

L’usuari ha de tenir en compte que si opta per bloquejar la instal·lació de galetes és possible que es vegi reduïda l’operativitat del lloc web.

Les “cookies” guarden informació, de forma anònima, referent a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència al lloc web, així com sobre descàrregues efectuades, normalment a efectes estadístics, permetent elaborar millores en els serveis prestats i portar a ment tasques bàsiques d’administració.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Finalment, us indiquem que per a totes aquelles qüestions que poguessin suscitar-se amb motiu de la interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els intervinents, amb renúncia al seu fur propi ens sotmetem expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya). Aquestes condicions es regeixen, en tot cas, per la legislació espanyola.